Logga_13_nobg

Projektledning

Pågående projekt

Location Skaraborg  (2019) förstudie

I projektet ”Inspelningsplats Karlsborg/Location Karlsborg" kom vi fram till vissa slutsatser som ledde oss vidare till behovet av att utveckla Location Skaraborg.
Vi vill skapa en större samhörighet och fortsätta främja landsbydgen och utveckla mer möjligheter för svensk filmarbetarkultur att sprida ut i länet. 
Förstudien syftar till att ta fram alla basfakta intill att kunna utveckla ett större projekt med start i tidgare kvartalet av 2020. 

Projektägare: Karlsborgs Utvecklingsbolag AB
Projektstöd: Skaraborgs kommunalförbund
Stödbelopp: 375 500 kr
Kontakt/Projektledare:
Expeditionary & Catrin Skane ● catrin.skane@expeditionary.se

Karlsborgs Kalaset  (2018-2020)

Genom festivalen Karlsborgs Kalaset vill projektgruppen ta till vara på ortens närhet till vattnet genom att utveckla kultur- och naturupplevelser. I projektet ska företag, föreningar och kommun skapa nya samarbeten och utveckla aktiviteter som kan visas upp och kan testas av besökare under festivalen.
Karlsborgskalaset drog i gång som ett Leaderprojekt med beslut om stöd i januari 2019. Ambitionen var att göra något nytt, något som inte funnits här tidigare och kanske till en annan målgrupp än det som de tidigare evenemangen har riktat sig mot. 
Målet är att göra Karlsborgskalaset återkommande. 

Projektägare: Karlsborgs Turistbolag
Arrangörer: Karlsborgs Turistbolag, Karlsborgs Kommun, Statens Fastighetsverk, Försvarsmakten K3
Projektledare: EXPEDITIONARY & Catrin Skane
Stödbelopp: 500 000 kr

Avslutade projekt

"Inspelningsplats Karlsborg"  LOCATION KARLSBORG 2017-2019

I projektet ”Inspelningsplats Karlsborg” ska företagare, föreningar, privatpersoner och kommun tillsammans profilera sig som en destination för film- och tvproduktion.
Områdets resurser i form av natur, sjöar, kultur och byggnader kommer att lyftas fram som spännande miljöer för filmproduktion för att produktionsbolag ska välja Karlborg som inspelningsplats. Projektet berör flertalet som bor och verkar i Karlsborg och insatserna i projektet kommer ligga till grund för nya och stärkta närverk, både branschöverskridande och över sektorsgränserna.

Projektägare: KUB
Projektledare: Expeditionary och Catrin Skane
Projektledarassisten: Malin Alm Berglund
EU finansierat Landsbygdsutvecklingsprojekt - Leader
Projektbudget: 1,5 miljoner

Karlsborgs Fästning 200 år 
2019 (2018-2020)

Karlsborgare skall med stolthet fira att Karlsborgs Fästning firar 200 år.
Projektet skall engagera och stimulera till fler lokalt arrangerade aktiviteter och berika kultur och fritid för Karlsborgs befolkning. Projektet ska leda till positiva samarbeten som kommer sätta Karlsborg i allmänhet och Fästningen i synnerhet på turist/näringskartan och därmed öka omsättning för besöksnäring och handel samt stimulera inflyttning av företag och
individer.

Projektägare: Karlsborgs Turistbolag
Arrangörer: Karlsborgs Turistbolag, Karlsborgs Kommun, Statens Fastighetsverk, Försvarsmakten K3
Projektledare: EXPEDITIONARY & Catrin Skane

"Jag kan som projektägare utan tvekan rekommendera Expeditionary"
......
"Projektledarens roll i projektet är helt avgörande för resultatet. För att vara en bra projektledare krävs det enligt många att man ska vara bra på att kunna kommunicera. Man ska kunna organisera sitt och andras arbete, dokumentera det samt redovisa det. Samtidigt ska man vara en problemlösare som självständigt löser vissa hinder under vägen. Ha en analytisk förmåga att se hinder innan dom uppkommer och där det är möjligt bereda väg eller ändra kurs, men fortfarande ha fokus på målet. Viktigt att också kunna entusiasmera sina projektdeltagare och låta vägen bli både kul och spännande, 
Nu i efterhand, när jag som projektägare använt mig av Expeditionary som projektledare, kan jag med erfarenhet säga att dom behärskar den tekniken till fullo. Dom är proffsiga och den projektmetoden dom använder sig av är framgångsrik. Dom är tydliga och raka i sin kommunikation. Dom tar sig an uppkomna problem och oväntade vändningar i projektet med stor respekt och effektfullhet, vilket visar på ansvarsfullhet. Dom leder arbetet professionellt, vilket resulterar i ett tydligt ledarskap och tilliten blir hög och dom är självgående. Dom levererar i tid och har hållit budget. 
Jag kan som projektägare utan tvekan rekommendera Expeditionary till övriga uppdrag som ansvariga projektledare."

FREDRIK TIDHOLM - Näringslivschef Karlsborg
Projektägare LOCATION KARLSBORG

Behöver du också hjälp i ditt projekt?
Har du en innovativ idé som behöver en projektledare som gillar att tänka
utanför boxen?

"Catrin är en "people-person". Med en övermänsklig förmåga kan hon anpassa sig i alla situationer. Hon har en fantastisk välvilja, om inte alla andra i gruppen mår bra så mår heller inte Catrin bra. Hon är lättsam och det är alltid nära till skratt när man umgås med Catrin. Hon är också en hejare på att leda och driva igenom praktiska projekt. Hon får saker att hända!"

Per Nyman
VFX DUPP Film

Kontakta oss 
+46 70 - 851 05 93
info@expeditionary.se