Logga_13_nobg

Senarioträning 

Senarioträning där man nyttjar realistiska scenarion för att öva sig eller sin organisation är en effektiv modell för att kunna utvärdera organisationers eller individers förmåga. 

Den svåraste formen av övning att hantera för övningsledningen är ett dynamiskt händelseförlopp där den övade enheten har stor handlingsfrihet i val av metod för att lösa den uppkomna situationen och dessutom får ta konsekvensen av sitt handlande.

Vår övertygelse är att det är den metod som tillsammans med en professionell evaluering ,och om den övade organisationen så önskar professionell handledning, som ger den mest realistiska testen av en organisations reella förmåga. Om en organisation enbart övar och utvärderar sig själv riskerar man att öva in ett övningsmönster som i värsta fall är kontraproduktivt när en oförutsedd situation uppstår. 

Expeditionary har stor erfarenhet av att organisera och driva och utvärdera realistisk scenarioträning i olika miljöer.

Vi har 27 års erfarenhet av att driva realistisk scenarioträning. 

Kontakta oss 
+46 70 - 851 05 93

info@expeditionary.se