Logga_13_nobg
Våra nyheter

2019 > 01

Genom att lyfta andra – lyfter ditt projekt
Vi på Expeditionary använder oss av tydlig struktur, god kommunikation och tillit till vår personal. Vi känner att det är en framgångsfaktor.

Del två har kommit i att presentera delar ur vår Utvecklingsbyrå och det handlar alltså om att driva projekt.

Läs hela inlägget »