Logga_13_nobg
Våra nyheter

2018 > 03


Min uppfattning är att ett av de viktigaste momenten inom ledning och ledarskap oavsett situation är att förstå uppgiften. Om man inte förstått vad uppgiften kräver, om man inte förstått när den är löst, om man inte förstått när ett resultat är tillräckligt för att säga att uppgiften är löst, då har man hoppat över ett väldigt viktigt steg, och de beslut och inriktningar man ger kan vara direkt kontraproduktiva eller i bästa fall bara försvåra för medarbetare och underställda att lösa uppgiften.

 - Man måste lägga kraft på att förstå uppgiftens innebörd -
 

Läs hela inlägget »