Logga_13_nobg

Utvecklingsbyrån - Projektledning 

Genom att lyfta andra – lyfter ditt projekt
Vi på Expeditionary använder oss av tydlig struktur, god kommunikation och tillit till vår personal. Vi känner att det är en framgångsfaktor.

Del två har kommit i att presentera delar ur vår Utvecklingsbyrå och det handlar alltså om att driva projekt.

Ni som drivit projekt förut vet att allt kan hända och det är det som är en del av den spännande resan man gör när man driver projekt.
Vi tror dock att genom att ha en god struktur och inte enbart fokusera på projektet i sig, utan att se helheten, att det är en framgångsfaktor, för om inte alla delar i helheten fungerar, då kommer du förmodligen inte heller se någon ökad effektivitet eller nytta med projektet.
 
Vi ser gärna att vi tidigt i projektet kommer fram till hur samarbetsformerna ska se ut, samt resonerar om våra gemensamma spelregler, detta kommer spara vår tid och era pengar i slutänden. Det kommer också göra att vi snabbt kan hantera oförutsedda händelserna och dess konsekvenser.
För att snabbt ge möjlighet till en lösning så arbetar vi ofta med det vi kallar för omfallsplanering. Omfallsplanering är en nedbrytning av olika händelser/scenarios som kan/skulle kunna ske, och en lösning eller en annan plan för att hantera problemet, då kan vi enklare se om det finns behov av en kursändring för projektet.

När det kommer till att leda projekt, så känner vi oss trygga i att erbjuda dig en projektledare som arbetar utifrån ditt projekts bästa möjligheter och förutsättningar.Vi tar oss inte alltid an projekt som inte påvisar tydliga effektmål – om det inte är så att projektbeställaren tydligt påvisar stöd i att utveckla dessa tillsammans med oss.
Vi rekommenderar att man tidigt i ett projekt tar fram dessa mål för att göra arbetet både tydligare och mindre kostsamt. Om projektbeställaren ger sämre förutsättningar och dåliga beställningar, så leder detta tyvärr alltför ofta till att projektledaren handlar oförberett för att komma framåt, vilket oavsett väg kommer påverka business caset och effektmålet.
Alltså – var tydlig i din beställning, så är sannolikheten större att du får det du beställt.

Vi vill engagera våra projektdeltagare genom att vara både en god ledare, agera facilitator som för gruppen mot ett gemensamt mål, vara en god lyssnare och motiverare på samma gång.
Expeditionary har resurser att driva flera projekt samtidigt - detta på grund av att vi har flera projektledare i vår verksamhet och samtliga brinner starkt för flexibel projektledning.
För oss är det viktigt att ni märker vår drivkraft och äkthet och att vårt syfte känns ärligt och uppriktigt mot dig som projektbeställare.

Vi jobbar utifrån en gemensam stark grund som skapar en ökad betydelse både internt och externt. Vi bygger vidare på det som fungerar bra – både hos oss själva, ditt projekt och dina projektmedarbetare, men framförallt - vi skrattar, firar och är tappra när vi ställs emot svårigheter. 

Kontakta oss om du har behov av en projektledare!

Kommentera gärna: