Logga_13_nobg

Utvecklingsbyrån - Scenarioträning

I vårt förra inlägg som handlade om Chef & Team beskrev vi våra olika typer av kurser och utvecklingsmodeller för dig som chef eller er som team, nu ska vi gå in mer på det vi kallar Utvecklingsbyrån.

Utvecklingsbyrån gör precis vad det låter som - Utvecklar! 
utvecklingsbyrån har i sin tur tre delar som vi ska fördjupa oss i. 
Låt oss i dag börja med Scenarioträning   

Scenarioträning
En kollega omkommer hastigt ute på en affärsresa - hur hanterar ni det i er organisation? 

Hur ofta tränar ni i er organisation på olika scenarior som kan uppkomma? 
Scenarioträning där man nyttjar realistiska scenarion för att öva sig eller sin organisation är en effektiv modell för att kunna utvärdera organisationers eller individers förmåga. 

Vi förstår att det är svårt att få in planering av scenarioträning i en verksamhet, men om du aldrig övar för det som kan inträffa, så kanske du i slutändan inte har kvar något företag. 
När vi pratar scenarios så menar vi inte enbart det värsta. En kollega dör, ett våldsbrott inträffar, ett rån genomförs etc - utan vi pratar även om personliga scenarios. En kollega som ofta är onykter och beter sig illa och chefen inget gör, det förekommer mobbing och kränkningar på arbetsplatsen som skapar en dålig arbetsmiljö. 

Den mest avancerade träningen innebär att händelseförloppet (scenariot) påverkas av den övande enhetens genomförande. Om man får stor handlingsfrihet i val av metod för att lösa den uppkomna situationen och dessutom får ta konsekvensen av sitt handlande kommer realismen öka och scenarioträningen blir ett sätt att pröva organisationens förmåga.

Utvärdering och evaluering av träningen utgör grunden för att kunna utveckla kunskaper och förmågor. Beroende på hur nivån är på de som skall tränas kan det vara lämpligt att börja med handledning. Om det skulle vara så att företaget saknar eller har föråldrade handlingsplaner och/eller krisplaner rekommenderar vi att skapa eller uppdatera dessa innan man genomför scenarioövningar.

Vi erbjuder tjänster i hela skalan från att överse planer till större realistiska scenarioövningar med kvalitativ utvärdering/evaluering.

Efter lite juluppehåll så kommer vi berätta mer om hur vi arbetar med Projektledning i vår Utvecklingsbyrå. Följ oss då! 

God Jul på er! 

Kommentera gärna: