Logga_13_nobg

En genial plan....

I mina tidigare artiklar har jag berört att du skall lägga kraft på att förstå uppdraget, vad skall uppnås och vad som krävs för att nå dit. Detta har du visualiserat för dig själv, dina underställda eller dina medarbetare i en målbild. Ju tydligare ju bättre. Nu återstår bara att ta sig dit…..
Det enda du kan vara säker på är att det finns en mängd sätt att åstadkomma det du strävar efter, du kan gå på magkänslan och bara köra på, du kan kopiera någon annans lösning eller kanske ”brain-storma” fram olika förslag på lösningar med din ledningsgrupp. Dock så handlar det tillslut om att välja… välja vilken lösning som är bäst. Det är bara fantasin som sätter gränser när man ”brain-stormar”, men det är valet av lösning som är nyckeln till det genialiska.

Om du har förmåga att strukturera dina val ökar chansen att du väljer en lösning som går att utveckla till en genial plan. Varför skall du välja en specifik lösning? Ta reda på vilka urvalsfaktorer som är viktiga för dig och använd dem till att välja rätt! En plan brukar beskrivas som en rad medvetna, sammanhängande händelser som syftar till att uppnå ett mål. Välj väg med stöd av bra urvalsfaktorer som risk, tid, kostnad, miljö, säkerhet och så vidare.
Det som skiljer en genial plan från en vanlig plan är troligen inte ”brain-stormingen”, utan de strukturerade val utefter noggrant utvalda urvalsfaktorer som görs.
 
Ingen plan är så bra att den genomför sig själv, till det krävs ledning och ledarskap, mer om det nästa gång…
 
Peter Högberg
Operativ Chef
www.expeditionary.se

Kommentera gärna: