Logga_13_nobg

Uppgiftens innebörd


Min uppfattning är att ett av de viktigaste momenten inom ledning och ledarskap oavsett situation är att förstå uppgiften. Om man inte förstått vad uppgiften kräver, om man inte förstått när den är löst, om man inte förstått när ett resultat är tillräckligt för att säga att uppgiften är löst, då har man hoppat över ett väldigt viktigt steg, och de beslut och inriktningar man ger kan vara direkt kontraproduktiva eller i bästa fall bara försvåra för medarbetare och underställda att lösa uppgiften.

 - Man måste lägga kraft på att förstå uppgiftens innebörd -
 


Militära bedömandemallar och civila projektledningsmallar har många saker gemensamt, jag påstår att den viktigaste gemensamma nämnaren är att förstå vad som skall uppnås, och förmedla det till alla inblandade så de också förstår! Med uppgiftens innebörd som gemensam bas så vet man om man har bråttom, man vet vilken kompetens som krävs, man vet vad som skall vara uppnått när uppgiften är att betrakta som löst.

 -Man har grunden för en gemensam målbild!-
 
Mer om det nästa gång…..
 //Peter
Head of Operations
www.expeditionary.se

Kommentera gärna: