Logga_13_nobg

Våga - Vilja - Håll ut

Hur utvecklas människan? 
Eller är det så att du tror att man enbart kan födas till ledare - inte utvecklas till det? Om man inte är född till ledare - kan man då heller inte bli någon? 
Kan vi inte bara utveckla bra chefer oavsett om man är ”född” ledare eller inte? 

Om du funderar lite, så lovar jag dig att du har upplevt minst tre sämre chefer - direkt eller indirekt - under din livstid.  Dålig kommunikation - konflikträdsla - förhastade beslut - rädsla för att ta beslut över huvudtaget, speciellt på dåligt beslutsunderlag. Ja, listan kan ju göras lång kopplat till dåliga chefers beteenden och avsaknad av självkännedom och självdistans. 

Enligt Professor Carol Dwecks, som är en av världens ledande forskare inom personlighetspsykologi, socialpsykologi och utvecklingspsykologi, så kan vi prestera bättre om vi har rätt tankesätt. Fantastiskt! Fast visste vi inte redan det?
Är det inte det vi hör överallt! ”Var positiv!” ”Du kan bara du vill”

"Failure is an opportunity to grow" - Carol Dweck

Vad kan man göra åt det då? 
Träna! Träna på att bli bättre chef, träna på att hitta rätt mindset, träna på att finna mer förståelse för din personal, men även för dina andra chefer, träna på att hantera olika personligheter. Pröva din förmåga! Träna!

Carol kallar det ”growth mindset” - vi kallar det Expeditionärt Mindset - för det handlar inte bara om att ha VILJAN att vilja utvecklas, utan också en förståelse för hur man utvecklas för att nå effekt, UTHÅLLIGHETEN att kämpa länge och väl tills beteendet sitter, samt viljan att VÅGA se på sitt ledarskap från ett annat håll. Att utveckla de resurser ni har och möta den framtid ni önskar nå.

Vi hjälper dig att hålla i spegeln. 

/VD Catrin Skane - Expeditionary Solutions Sweden AB
Läs även Peter Högbergs - Operativ Chef i Expeditionary - artikel om ”Lyckas eller inte lyckas
https://www.linkedin.com/pulse/lyckas-eller-misslyckas-peter-h%C3%B6gberg/

Kommentera gärna: