Logga_13_nobg

Övning och utvärdering

Utbildning leder till kunskap, när man använder sin kunskap utvecklar man färdigheter. Det effektivaste sättet att omsätta sina kunskaper till färdigheter är genom träning och övning.

Självklart ger erfarenhet av arbete i sin roll den bästa träningen, men oftast är man då bäst på att hantera vad som hänt igår, kanske inte alltid bäst förberedd på vad som kan hända i morgon.

När vi nu uppdaterar kris- och beredskapsplaner inom offentlig och privat sektor i hög takt, så glöm inte bort att testa och pröva planerna, gärna med realistiska övningar och professionella utvärderare. 

Kommentera gärna: