Logga_13_nobg

2018 - here we come

God fortsättning på det nya året! 
Ja, man kan ju inte säga mycket annat än att ledigheten under jul och nyår har varit välbehövd, skön, stressig, härlig med huset fullt av ungar, men också tid för återkoppling med familj, vänner och yoga.
Nu ser vi fram emot året 2018 med stor lust och laddade tankar - du hänger väl med?

Läs vidare för att få en sammanfattning om vad projektet som vi inväntar besked från Jordbruksverket handlar om! 

Location Karlsborg (benämns Inspelningsplats Karlsborg hos Leader)

Projektet är ett EU finansierat destinationsutvecklingsprojekt, där vi alltså idag väntar på besked om fortsättning. Vi har passerat första nålsögat hos Leader Nordvästra Skaraborg, där styrelsemedlemmarna var mycket positiva till detta nytänkande projekt. 

Projekt Location Karlsborg syftar till att exponera Karlsborgs natur och unika miljöer med film och bild. Projektet kommer att använda sig av Karlsborgs samlade resurser i form av mark, byggnader och företag/organisationer med mera för att visa på möjligheterna att skapa film och TV på ett effektivt sätt med lokalt stöd.
Location Karlsborg marknadsförs mot filmbranschen både i och utanför Sverige, och skänker positiva synergieffekter för Karlsborgs besöksnäring och förtätar kommunen.
Projektet kommer ha flera informationsträffar för allmänheten, dels för att informera om projektets framåtskridande, men också för att rekrytera medlemmar och resurser som kan användas i projektet i ett senare skede.
Location Karlsborg som plattform kommer skapa större möjligheter för både privata och kommunala aktörer, att genomföra en mer målande marknadsföring och på sikt locka fler turister och företag till kommunen. Detta görs genom att alla företag/organisationer som deltar i projektet, kan nyttja framtaget bild- och filmmaterial från en gemensam mediedatabas under projektets gång.

Vill ni följa projektets arbete så finns vi på facebook from vår publicering i dag kl 1230. @locationkarlsborg
Vi kommer också skriva om projektet på KUBs (Karlsborgs Utvecklingsbolag AB) hemsida.

Projektet har i dagsläget inte fått något besked om beslut ännu.
Vi är hoppfulla och tror stenhårt på att projektet kommer föra med sig så många bra händelser för Karlsborgs kommun och dess invånare, så vi vågar smyga igång arbetet fram tills beskedet landar i knät på oss, förhoppningsvis nu under januari månad. Stay tuned!

Kommentera gärna: