Logga_13_nobg

Leaderprojekt

Leaderprojektet - Location Karlsborg.
Ansökan är inskickad och nu väntar vi på besked att vi tar oss till LAG-mötet i okt/nov där vi får presentera vår idé framför en styrelse.

Projektet kommer att sätta ihop en helhet, kring hela Karlsborg som en inspelningsplats via en mediaplattform samt en websida.

Projektets ide startade då några företagare och organisationer träffades på ett möte i Sätra Bruk. Samtalen fortsatte efter mötet och man träffades flera gånger på företagshotellet Hangar80 i Karlsborg. Dom träffarna genererade grunden för denna projektidé och nu har deltagarlistan vuxit.

Location Karlsborg som plattform kommer skapa större möjligheter för både privata och kommunala aktörer, att genomföra proffsigare marknadsföring och på så sätt locka fler turister och företag till kommunen. Alla företag/organisationer som deltar i projektet, kommer kunna nyttja framtaget bild-/ filmmaterial från en gemensam bilddatabas. Dessutom skall Location Guide Karlsborg marknadsföras mot filmbranschen både i och utanför Sverige, detta kommer skänka positiva synergieffekter för Karlsborgs besöksnäring och detta kommer i sin tur förtäta kommunen.

Location Karlsborg - hur bra låter inte det! :) 

Att sitta och skriva en ansökan till Leader visade sig att inte vara riktigt så enkelt.
Men Expeditionary tillsammans med KUB och Dupp Film har nu kraftsamlat och under flera dagar suttit och skrivit, funderat, skrivit om, ändrat, funderat igen och nu har vi det!

Är du företagare eller vet en förening som du ser vill vara med i detta projekt - och är verksam i Karlsborg? Då skickar du ett mail till oss snarast och så lägger vi till er i vår deltagarlista. 

Vi vet att vi har ett grymt bra projekt på gång! Ett nytänk som kommer få med sig större delen av kommunen! Nu hoppas vi Leader också ser det! :) 

Kommentera gärna: